ม็อคคาดอร์ ก่อตั้งขึ้นโดย นายโดมีนิโก แคสเทลลารี่ ในเมือง ฟาเอ็นซา ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ.1967. ตั้งแต่นั้นมาคุณภาพที่ดีที่สุดของกาแฟก็เป็นปรัชญาของบริษัท เป็นเวลามากกว่า 40 ปีในธุรกิจกาแฟ บริษัทก็เป็นที่ยอมรับโลกของตลาดกาแฟ โดยเฉพาะในการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพกาแฟ ผสมผสานกับประเพณีการดูแลการผลิตที่สืบเนื่องกันมายาวนาน จึงทำให้ ม็อคคาดอร์ ปัจจุบันเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆไม่เฉพาะในตลาดประเทศอิตาลีเท่านั้น แต่เป็นกาแฟที่ยอมรับในระดับสากล มีการจำหน่ายใน 28 ประเทศทั่วโลก
             
  MOKADOR was established in Faenza Italy by Domenico Castellari in 1967. From that moment, the preference for high quality has always marked the company philosophy,
which over forty years of business has now become a major concern in the world coffee market, with cutting edge technology, expertly blended with continuous traditional care for the product. MOKADOR now occupies a prime position not only in the Italian market but Internationally now being sold in twenty eight countries around the world.
       
 
     
 

ประวัติของเมล็ดกาแฟ จุดกำเนิดของกาแฟถูกรวบรวมเอาไว้เป็นตำนานที่น่าทึ่ง มีหลายตำนานที่มาจากทางโลกอิสลาม ตำนานหนึ่งเป็นเรื่องราวของ แคดดิ  คนเลี้ยงแพะ ผู้ซึ่งสังเกตว่าแพะมีความกระปี้กระเปร่าขึ้นหลังจากกินผลไม้เมล็ดสีดำพวกนั้น  เขาจึงเก็บผลไม้พวกนั้นมาให้กับนักบวชที่ปรุงเครื่องดื่มรสขมที่ใช้กับการช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ  ทำให้นักบวชสามารถอยู่สวดมนต์ได้ตลอดคืน  ทฤษฎีล่าสุดของกาแฟ เกี่ยวข้องกับ เมือง Abyssinia :ซึ่งปลูกกาแฟอย่างกว้างขวางมากจนกระทั่งกลิ่นอันหอมหวนของกาแฟกระจายไปรอบๆเป็นระยะทางหลายไมล์

 

The origins of the first coffee are wrapped up in intriguing legends, many which come from the Islamic world. One such legend tells the story of Kaddi, a goat herder who noticed that his animals appeared to become excited after eating some strange dark berries. He picked some then took them to a monk who made a bitter concoction that could revitalize body & mind, enabling him to stay up & pray all night. There are references to the use of coffee by the prophet “Mohammed” who associated the dark colour of the drink with the “ qawa” or sacred black stone of Mecca. The most recent theory involves Abyssinia where the plants were so widespread that their aroma filled the air for miles around.
Coffee first came to Venice Italy in 1570 where it was met with immediate success.

       
       
 
 

ต้นกำเนิดของ ม็อคคาดอร์ บริเวณที่สมควรที่สุดที่จะปลูกกาแฟให้ได้คุณภาพดีควรจะเป็นบริเวณแถบร้อนชื้น ประกอบไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นชื้น  กาแฟอาราบิก้าที่คุณภาพสูงควรปลูกในระดับความสูงมากกว่า 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และต้องการความตั้งใจและการดูแลที่เป็นพิเศษจริงๆ  อาราบิก้าจะให้รสชาติที่ละมุนละไมพร้อมกับครีม ซึ่งไม่เหมือนกับโรบัสต้าที่รสชาติจะแข็งกว่าและราคาถูกกว่า  ซึ่งสามารถปลูกได้ในพื้นที่ต่ำกว่า 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล

 

The ideal habitat for the coffee plant is in a tropical area with a warm humid climate. The fine, delicate Arabica variety in particular must be grown at least 900 metres above sea level & requires special care & attention. It has a soft, velvety & creamy taste, unlike the more resistant & less expensive Robusta variety , which has a distinctive but less refined taste & can be grown at just 200 metres.
ต้นกำเนิดของ ม็อคคาดอร์

       
 

ม็อคคาดอร์ เป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ได้จากผู้ผลิตที่ได้รับการคัดสรรแล้วจากแถบอเมริกากลาง ซึ่งมีขบวนการในการผลิตที่เข้มงวด มีการใช้เครื่องอิเลคโทรนิคที่ซับว้อนละเอียอในการคัดเอาเมล็ดกาแฟที่ไม่ได้คุณภาพและเน่าเสียออกทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น เมล็ดกาแฟถูกส่งมาที่อิตาลียังสดอยู่และตีตราว่าเป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงสุดเพื่อพร้อมที่เข้าสู่ขบวนการคั่วต่อไป เมื่อมาถึงอิตาลี เมล็ดกาแฟทั้งหมดจะถูกล้างให้สะอาดอีกครั้งในโรงงานของม็อคคาดอร์

 

MOKADOR utilises mainly Arabica beans from selected producers in Central America, where every bean is subject to strict controls. Complex optical electronic systems are able to discard irregular beans so that only the very best are picked & the yield is sorted to perfection. They are then shipped to Italy while still green & are marked “ superior quality” ready to undergo the unique roasting process. On arrival in Italy they are cleaned again inside the MOKADOR production site.

       
       
     
 

การคั่ว ขบวนการนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนที่สุดเพราะเป็นขบวนการที่จะบ่งบอกลักษณะสำคัญของกาแฟ ขั้นตอนนี้จะสามารถทำให้แยกแยะระดับคุณภาพของ ตัวตน กลิ่น และรสชาติของกาแฟ พร้อมทั้งน้ำตาลเหนียวที่เกาะอยู่บนเมล็ดกาแฟ อุณหภูมิที่เหาะสมที่สุดในการคั่วกาแฟ ควรอยู่ระหว่าง 210 - 230 c ขึ้นอยู่กับว่าเมล็ดกาแฟนั้นมาจากไหน เมล็ดกาแฟแต่ละแห่งและแต่ละขนาดจะต้องการการคั่วในระดับความร้อนและระยะเวลาในการคั่วที่ไม่เหมือนกัน นี่คือสาเหตุที่ ม็อคคาดอร์ใช้ระบบการคั่วที่แตกต่างกันเพื่อจะนำเอาคุณภาพที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดกาแฟทุกเมล็ด

 

This is the most delicate stage of the process of the processing procedure as it determines the final characteristics of the coffee. It is here that the levels of body, aroma & taste are determined & the sugars caramelise. The choice of the right temperature is crucial ranging from a minimum of 210 deg C up to a maximum of 230 deg C depending exactly where the green coffee has come from. Each variety requires different roasting methods & times & that is why MOKADOR uses a separate roasting system to get the most out of the individual varieties.

       
       
     
 

การทำให้เย็น หลังจากการคั่วจะต้องทำให้เย็นอย่างรวดเร็วก่อนที่อุณหภูมิที่สูงจะทำให้เกิดการเผาไหม้ต่อไปจนเลยการคั่วที่ดีที่สุด ม็อคคาดอร์ใช้การทำให้เย็นโดยวิธีธรรมชาติซึ่งไม่เหมือนกับการใช้น้ำเย็นในการทำให้เย็นเพื่อรักษารสชาติและไม่กระทบกับกลิ่นหอมของกาแฟ มันเป็นขบวนการที่ละเอียดอ่อนโดยการส่งอากาศผ่านทางท่อพิเศษที่กาแฟถูกทำให้เย็นลงโดยการหมุนเมล็ดกาแฟทุกเมล็ดผ่านฟองกระจายของน้ำเย็นเพื่อให้ทุกๆเมล็ดได้สำผัสกับฟองกระจายของน้ำเย็นและเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว

 

After roasting the coffee beans must be cooled quickly before the high temperature triggers a process of self combustion by exceeding the optimal roasting curve. MOKADOR uses natural forced air cooling, which unlike cold water cooling, protects the taste of the coffee & does not affect the aroma in any way. It is a delicate process in which air is channeled through special chambers, where the coffee is cooled while paddles continuously move through it allowing the jets of cold air to reach every bean.

       
       
     
 

การบรรจุหีบห่อ เมื่อเมล็ดกาแฟเย็นตัวลงแล้ว ก็จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการผสมผสานกัน แล้วส่งไปเก็บในไซโลเป็นเวลา 20 วันจนกระทั่งมันมีความสมบูรณ์ ที่นี่กาแฟจะมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นทั้งตัวตน รสชาติ และกลิ่น

 

Once it has been cooled, the coffee is blended using modern computerized systems & put into special silos where it stays for 20 days until it is perfectly matured.
It is here that the coffee takes on greater body, taste & aroma..

       
       
     
 

กาแฟของเรา เรา Mokador Thailand ขอเสนอคุณด้วยทางเลือกของเมล็ดกาแฟในกาแฟที่เลือกสรรแล้วของคุณ

 

We at Mokador Thailand  offer you a choice of  beans in your coffee selection

       
 

GRAN MISCELA: กาแฟรสละมุนพร้อมกลิ่นผลไม้ ดอกไม้ และ รสอ่อนนุ่มครีม hazel nut เมื่อเทลงในถ้วย นี่เป็นการผสมผสานที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นผลของการผสมระหว่างความเก่าแก่และนวัตกรรมใหม่ของผลิตผลของ Mokador  คนคั่วกาแฟที่เชี่ยวชาญของเราผสมรสชาติเฉพาะของ Columbian coffee กับรสชาติเฉพาะของ Santos coffee รวมกับคุณภาพที่สูงของกาแฟจาก Guatemala และ Costa Rica

 

GRAN  MISCELA: a delicate taste with hints of fruit & flowers & a velvety hazel nut brown cream when poured in the cup.
This a is ultimate premium coffee blend, the result of that combination of tradition & innovation characterizing all Mokador products. Our master roasters blend the unique taste & delicacy of Columbian coffees & the subtle tasting Santos coffee, & add high altitude Guatemala & Costa Rica grown beans.

       
 

FLORITA: เป็นกาแฟที่ให้รสชาติที่มีชีวิตชีวา  กลมกล่อม  มีกลิ่นของดอกไม้ผสมอยู่  มันได้รับการผสมอย่างกลมกลืนระหว่างกาแฟอาราบิก้าที่มีกลิ่นหอม กับ โรบัสต้า ในสัดส่วนที่พอเหมาะ

 

FLORITA:  a coffee with a pleasantly lively character : round bodied, its aroma has exotic flower notes. It harmoniously blends some of the most aromatic varieties of Arabica & Robusta coffees.

       
 
GRAN MISCELA MOKADOR
BVQI Certified.
Gran Miscela Mokador is an original selection for bars and restaurants that Mokador has developed specifically for espresso machines to guarantee the best possible result everytime.
Gran Miscela Mokador is a first-rate coffee blend, the result of that combination of tradition and innovation characterising all Mokador products. Our master roasters expertly blend the unique taste and delicacy of Columbia coffees and the subtle-tasting Santos coffee, and add high-altitude Guatemala- and Costa Rica-grown beans.
Gran Miscela Mokador has a delicate taste with hints of fruit and flowers and a velvety hazelnut-brown cream when poured in the cup.
       
     
       
 

For business opportunities contact:
Mokador coffee is distributed in Thailand by BEANS EXPORTS (THAILAND CO LTD)
30 TROK WAT SAMNGAM YOSSE PATUMWAN BANGKOK  TEL 02 2167509
FAX 02 2151489   EMAIL  info@mokador.in.th

SHOWROOM: SH 113 GROUND FLOOR SILOM COMPLEX SHOPPING PLAZA
SILOM RD  BANGKOK

       
 

   
Name
  *
Address
 
Country
 
Zip Code
 
Tel์
 
E-mail
  *
Message
    *
 
 
       
 
 
Mokador Italy